Øster Hurup Kirke

Kirken blev indviet den 10. juni 1900 af biskop I. Svane, Viborg.

Arkitekt på byggeriet var C. A. Wiinholt, Viborg. Kirken er udformet som et kors med et centralt placeret tårn.

Allerede i 1896 var planerne for et kirkebyggeri i Øster Hurup langt fremskredet og kirken kom på finansloven for 1898/99, hvor der blev afsat et beløb til byggeriet. Den 27. februar 1899 blev de første 600 sten fra teglværket i Als læsset af på kirkepladsen og byggeriet kunne gå i gang. Byggesummen androg 15.254 kr. incl. opførelse af et kapel.

Kirken er blevet smukt vedligeholdt i årenes løb, og der blev gennemført en omfattende restaurering af kirken i 1975, hvor der blev indsat nyt inventar.

I årenes løb blev kapellet udvidet et par gange, men kravene til bedre graverfaciliteter blev imidlertid øget, og det blev nødvendigt at bygge nyt. Det nye hus blev taget i brug i 1989 og indeholder både graverfaciliteter, værksted og kapel.