Als Kirke

På kirkens nordside var der før i tiden indridset tallet 1309. Formentlig er det året for kirkens færdiggørelse.

Kirkebygningen består af senromansk (rundbuestil) apsis, kor og skib, hvortil der føjer sig to sengotiske (spidsbuestil) tilbygninger, et kraftigt tårn mod vest og et våbenhus ved skibets sydside.

På nordsiden af kor og skib er der en dobbelt savsnitfrise; en tilsvarende på sydsiden er  forsvundet på grund af omfattende skalmuringer. Der er bevaret tre oprindelige rundbuede døre: skibets syddør, der endnu er i brug, en tilmuret nordportal og i korets sydside en tilmuret præstedør.

Kirken gennemgik en omfattende bygningsforandring omkring år 1500. På den tid blev kirketårnet opført, med kamgavle nordsyd. Nordgavlen har en blændingsdekoration.

På sydsiden af tårnet står bogstaverne FA - 1798 - HL. Det henviser til, at kirken på dette tidspunkt gennemgik en større ombygning. Bogstaverne FA fortæller, at det var Frederik von Arnstorff, Visborggaard, der foranstaltede arbejdet udført. HL fortæller, at hans hustru Hedevig f. Lassen også skulle have sit minde.