Bruger vi vores kirker nok?

Forestillingen om, at ingen mennesker går i kirke, passer ikke!!

Det har været en udbredt opfattelse, at der ikke er ret mange, der benytter kirken.

Optællingerne i Als og Øster Hurup kirke viser det modsatte: Der er rigtig mange, som benytter kirkerne!

I Als sogn bor 1467 indbyggere og i Øster Hurup bor der 946 indbyggere. I december måned besøgte 1153 Als kirke , mens tallet var 522 i Ø Hurup. Det svarer til, at ca 70% af beboerne har været i kirke i løbet af december måned.

Samtidig skal det understreges, at tallene udelukkende er for kirkerne – så deltagerne i konfirmandundervisningen, i tirsdagsfamilien, i kirkekorets øveaftener og de andre aktiviteter i menighedshuset er ikke medregnet i tallene, fordi de ikke foregår i kirken. De er heller ikke decideret kirkelige aktiviteter, men det er dog aktiviteter, som har sit afsæt i og tilknytning til kirken.

Mange vil måske indvende, at tallene er for december måned, hvor der traditionelt går flere i kirke. Det er også rigtigt. Der er rigtig mange aktiviteter: Fakkeltog fra kirken med efterfølgende juletræstænding fra Øster Hurup Kirke, Krybbespil i Als kirke med efterfølgende juletræsfest samt de forskellige juleafslutninger i institutioner og skole er sammen med andre arrangementer medvirkende årsager til et stort fremmøde i december. Omvendt er de mange aktiviteter jo også med til at understrege det høje aktivitetsniveau, der er i de to kirker.

Der er også generelt mange tiltag i de to kirker: Tænk på aktiviteter, som dåbsjubilæer, krible-kravle, krumspring, børnegudstjenester og minikonfirmander, som alle er aktiviteter, der er med til at give børnene og deres forældre et naturligt forhold til at benytte kirkerne.  

Vores nye kirkeminister Mette Borch har gjort sig til talsmand for, at folkekirkens medlemmer tager folkekirken til sig og fylder den med liv.

Vi kan i Als og Ø Hurup sogne bryste os af, at den udvikling er vi allerede godt i gang med!! Det er medlemmerne af de to sognes nye menighedsråd meget glade for.