Als-Øster Hurup Kirkekor

Als-Øster Hurup Kirkekor, der p.t. består af 41 medlemmer fordelt på sopran, alt, tenor og bas, øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 i menighedshuset i Als. 

Hvis du har lyst til at blive medlem af koret, skal du kontakte korets leder, Troels Kold, på nedenstående mail eller telefon. Han vil så aftale at mødes med dig og høre dig synge en enkel, dansk sang, f.eks. Jens Vejmand eller en anden efter eget valg og derefter afgøre, hvilken stemmegruppe, du vil blive placeret i.
Den eneste betingelse for optagelse i koret er, at du kan synge rent. Det vigtigste er, at du kan lide at synge sammen med andre - men det forventes, at du møder op hver torsdag, når ikke der er vigtige årsager til afbud. 
Ud over vores kirkelige og kunstneriske aktiviteter holder vi også nogle gevaldigt hyggelige og sjove fester - en til jul og en før sommerferien. Og vores pauser med kaffe og kage gør også, at arbejdet med noderne veksler med afslappet hygge. 
Se, hvad koret har sunget siden 2008, ved at klikke på 'repertoire siden 2008' her på siden. 

Er der nogen, der har spørgsmål til korets arbejde, er man velkommen til at kontakte
organist og korleder Troels Kold
mail: troels.kold@gmail.com
eller tlf.: 3069 7918

 

Arrangementer og koncerter i foråret 2018:

15. og 17 maj 2018: Forårskoncerter i Øster Hurup og Als Kirker med Als-Øster Hurup Kirkekor, begge aftener kl. 19.30

alle onsdage i juli måned 2018:  fælles aftensang på Øster Hurup Havn kl. 20

24. august 2018 kl. 20.30 på Øster Hurup Havn: Korkoncert på Restaurant Neptuns terrasse

 

 

Efteråret 2016
Den 5. og 8. december sang vi de traditionelle julekoncerter i begge kirker - denne gang kanp så traditionelle, eftersom jazzmusikerne Barkmann/Iversen Duo medvirkede, både i egne numre og sammen med koret, som de havde arrangeret jazzificerede versioner af kendte julesalmer til. Koret sang også egne ting, uden jazz-rytmer, og sammen med duoen sang det Halleluja-koret fra Händels "Messias" med Lisbeth Eilrich Iversen ved klaveret og Mimi Barkmann på sopransaxofon!
Søndag den 6. november sang vi til Alle Helgen gudstjenesterne i begge kirker. De, der er afgået ved døden i løbet af det forgangne år, blev mindet med navneoplæsning, korsang og lystænding.
Den 5. oktober sang vi ved det årlige kortræf med de øvrige 4 kor i Mariagerfjord-området. I år fandt træffet sted på gymnasiet i Hobro, og korets sang Jomfruburet og Radetzky March samt Solen er så rød, mor, som var årets fællesopgave, hvor alle fem kor sluttede sig sammen og sang under den lokale korleders direktion.
 
Sommeren 2016
Hen over sommeren stod koret for en række fællessangs-arrangementer på Øster Hurup Havn. Hver onsdag kl. 20 i juli (undtagen 13/7, hvor der er jazzandagt) samt den første onsdag i august siger koret "Kom og syng med os!" - 9-10 af korets medlemmer kommer hver gang og synger for, der deles sangblade ud, og så er det ellers bare med at nyde havet, luften, bølgeskvulpet, stemningen og de skønne danske sommersange.
I år var vi kun heldige med vejret en enkelt aften - men til gengæld mødte hen ved 250 op og fik sangen til at klinge over havn og hav. De øvrige aftener var vi mellem 75 og 110, så alt i alt var det skønne aftener på havnen,
Fredag den 19. august kl. 20.30 sang koret koncert på Øster Hurup Havn, nærmere bestemt på Café Neptuns terrasse. Repertoiret bestod af en del gengangere fra forårskoncerterne, men at høre dem i de rammer, som den idylliske havn skaber, giver de godt 85 fremmødte en helt anden oplevelse af, hvad korsang kan være.
Søndag den 28. august kl. 19 medvirkede koret ved den årlige udendørs gudstjeneste i Fruerlund Parken. 
-----
Årets forårskoncerter 2016 fandt sted i Øster Hurup Kirke, søndag den 1. maj kl. 16 og i Als Kirke, tirsdag den 3. maj kl. 19.30 - koret sang et potpourri fra Schuberts "Jomfruburet" samt danske forårs- og sommersange.
Læs mere på forsiden.
Foråret er i øvrigt gået med at synge påskedag (27/3) i begge kirker, til "Open by Night" i Øster Hurup (hos bageren og i Dagli'Brugsen 23/3) og til Kyndelmisse (2/2) i Øster Hurup Kirke. Se repertoiret ved at klikke på 'repertoire siden 2008'.
- - - - - - 
2015: 
Årets julekoncerter 2015 med koret fandt sted onsdag den 2. december i Øster Hurup Kirke og torsdag den 3. december i Als Kirke, begge aftener kl. 19.30.
Der blev 'tyvstartet' med en koncert i Blenstrup Kirke tirsdag den 1. december, også kl. 19.30          - koret holder meget af at vise sine evner 'på udebane', og i 2015 var det altså Blenstrup, der havde inviteret koret til at synge julen ind.
Der blev ved alle tre koncerter givet en smagsprøve på projekt 'Faurés Requiem', som koret, i lighed med Mozarts Requiem for nogle år siden, vil arbejde sig igennem i løbet af nogle sæsoner med henblik på en samlet opførelse. Korets sang til julekoncerterne første sats, 'Introitus og Kyrie'.
Derudover sang koret fire kendte julesalmer - Forunderligt at sige,  Det første lys er Ordet, Lad det klinge sødt i sky og Der er noget i luften - i enkle arrangementer, samt tre korfantasier, arrangeret af korets leder, Troels Kold, over 'Skyerne gråner', 'Det kimer nu' og 'Julen har bragt'.
Der blev selvfølgelig sluttet af med 'Halleluja-koret' fra Händels Messias.
De fremmødte fik også lejlighed til at røre stemmebåndene med et par fælles julesange.
- - - - - - - - 
Søndag den 1. november 2015 sang koret til de traditionelle Alle Helgen gudstjenester i begge kirker. 
Som Introitus sang koret "Hyggelig, rolig" af Gether/Grundtvig i et arrangement af korets leder. Under navneoplæsningen "For alle Helgen" af Vaughan-Williams, og som Extroitus "Vær du mig nær af Monk/Lyte, også arrangeret for kor af korets leder.
- - - - - - - 
Onsdag den 7. oktober 2015 var koret vært for det årlige kortræf, hvor fem kor i Mariagerfjord området mødes og synger for hinanden og for publikum.
Hidtil har træffet fundet sted i Hadsund Kulturcenter, men fremover går værtskabet på skift mellem de fem medvirkende kor: Hobro Bykor, Mariagerfjord Kammerkor, Rostrup Koret, Hadsund Koret og Als-Øster Hurup Kirkekor - og Hadsund Grænseforening er med som medarrangør.
I år var det altså os, der stod for arrangementet, som fandt sted i Multihuset i Øster Hurup. De ca. 160 korsangere fra de fem kor blev suppleret af godt 60 publikummer, så aulaen i Multihuset var fyldt til bristepunktet og mere til. Men alt blev afviklet i god stemning, korene fik vist, hvad de arvejder med for tiden, publikum fik sunget fire fællessange af Carl Nielsen sammen med de mange sangere, og aftenen sluttede med, at de fem kor gik sammen på scenen og sang "Spurven sidder stum bag kvist", arrangeret og dirigeret af den lokale korleder.
En ny tradition blev skudt godt i gang, og der er ingen tvivl om, at arrangementet vil fortsætte i de kommende år.
- - - - -
Søndag den 23. august sang koret ved den årlige udendørs gudstjeneste i Fruerlundparken, som arrangeres af de fire menigehedsråd i Øster Hurup, Als, Skelund og Visborg.
- - - - -
Fredag den 14. august kl. 20.30: Koret gav koncert på Øster Hurup Havn, lige som sidste år på Café Neptuns terrasse. Programmet bestod af nogle Carl Nielsen ting, bl.a. fra Fynsk Forår, nogle a capella ting, Introitus fra Mozarts 'Requiem' og første sats af Carl Orffs 'Carmina Burana'. Lili Olesen sad ved klaveret. 
- - - - - 
Foråret 2015: 
Den 4. februar i Øster Hurup Kirke var der Kyndelmisse - koret sang fire numre, hvoraf de tre var nye arrangementer for koret af Troels Kold. Bl.a. en fri fantasi over Kyndelmissesalmen til melodien 'Skyerne gråne'.
Fredag den 3. april, langfredag, sang koret igen Pergolesis passionskantate 'Stabat Mater' i både Visborg og Als kirker. Marie Petersen stod for tekstlæsningerne.
Så blev det tid til forårskoncerterne den 5. og 7. maj, som i år stod i Carl Nielsens tegn p.g.a. 150-året for hans fødsel. Koret sang bl.a. et par numre fra hans musik til skuespillet 'Moderen' af Helge Rode, tre solosange ('Sommersang', 'Irmelin Rose' og 'Har dagen sanket al sin sorg') i arrangementer for koret af korlederen - og så genopførte vi hans sprælske kantate 'Fynsk Forår', som vi også opførte i 2013. Lili Olesen var igen ved llaveret.
Den 29. maj opførte koret igen 'Fynsk Forår', denne gang i Thingbæk Kalkminer i forbindelse med sæsonåbning og indvielsen af et nyt velkomstcenter, og den 30. maj sang det ved det store, daglange arrangement 'Musik på Havnen' på Øster Hurup Havn, hvor forskellige amatør- og halvprof. grupper spiller på to scener hele dagen og det meste af aftenen. Trods strid blæst og koldt vejr, var der masser af tilskuere, og det lykkedes koret at gennemføre, uden at noderne blæste væk.
- - - - -
 Efteråret 2014 forløb:
Den 29. oktober deltog koret i det traditionelle kortræf i Hadsund Kulturhus, hvor fem kor fra Mariagerfjord området mødes en gang om året og synger for hinanden og publikum. Det er altid sjovt og spændende at høre hinanden, og korprogrammerne afveksler med fællessang, hvor også publikum selvfølgelig synger med.
Søndag den 2. november var Alle Helgen, og her har der siden Iben Brejner Højgaards tiltræden i sognene været tradition for, at koret medvirker i begge kirker, bl.a. ved at synge under navneoplæsningen af de, der er afgået ved døden i de to sogne i løbet af året. En smuk, intens og stemningsfuld oplevelse for alle parter.
Den 3. og 4. december var det så blevet tid til de årlige julekoncerter i begge kirker - i år blev juleprogrammet gentaget i både Dokkedal Kirke den 7. december og i Aarestrup Kirke den 11. december, så koret fik lejlighed til at synge Fauré, Händel og julefantasierne ikke mindre end fire gange.
 
Sommeren 2014's forløb: 
Fredag den 30. maj 2014 deltog koret i det store arrangement "Musik på Havnen" på Øster Hurup Havn. Mariagerfjord Kommunes nye transportable scene var sat op på havnens nordlige del, og fra kl. 11 til 22 var der uafbrudt musik fra mange forskelligartede bands og musikgrupper, alle amatører. 
Koret startede festlighederne kl. 11 med at synge nogle af de berømte operakor, som det sang til forårskoncerterne i starten af maj, igen med Lili Olesen ved klaveret. Overraskende mange, omkring et par hundrede, var mødt frem og lyttede til koret, der blev fint forstærket og derfor kunne høres over hele havnen. En usædvanlig oplevelse for både kor og havnegæster. 
Næste opgave for koret var også på Øster Hurup Havn, hvor det sang torsdag den 14. august kl. 20.30 - denne gang på Café Neptuns terrasse og uden forstærkning, igen med Lili Olesen ved klaveret - og igen med berømte operakor. Denne koncert indgik i arrangementet "Dokkedal Dagene - Musik langs Kysten". Over 80 tilhørere var mødt op på trods af det kølige vejr og var med til at skabe en dejlig stemning på den hyggelige havn. 
Tre dage senere, søndag den 17. august kl. 19, afholdtes den traditionelle udendørs gudstjeneste i Fruerlund Parken, hvor koret som sædvanligt medvirkede. Denne musikandagt indgik også i "Dokkedal Dagene ...", og 135 deltog i andagten, der havde "Livshavet" som gennemgående emne. På trods af et par heftige regnbyger og køligt vejr var stemningen god, og alle kunne efterfølgende varme sig ved kaffen og det bløde brød inden døre. 
- - - - -
 fra foråret 2014:
 FORÅRSKONCERTER MED BERØMTE OPERAKOR - tirsdag den 6. maj i Øster Hurup Kirke og torsdag den 8. maj i Als Kirke, begge dage kl. 19.30, afholdt koret sine traditionelle forårskoncerter i de to kirker. 56 mødte op i Øster Hurup Kirke, og trods sammenfald med et forenings-stormøde i Als, kom der her 62. 
Efter en veloverstået Langfredag, hvor 83 mødte op i Als Kirke og hørte korets opførelse af Pergolesis passionskantate "Stabat Mater" (se nedenfor), var der nu kun kort tid til de traditionelle forårskoncerter. 
Sideløbende med Stabat Mater har koret arbejdet med de berømte operakor. Gennem årene har koret opbygget et repertoire af de mest kendte og elskede operakor, bl.a. Slavekoret fra "Nabucco" af Verdi, Pilgrimskoret fra "Tannhäuser" af Wagner, Barcarolen fra "Hoffmanns Eventyr" af Offenbach og Påakekoret fra "Cavalleria Rusticana" af Mascagni.
 Hertil kommer så nyindstuderede ting som et uddrag af "Carmen", som nok er den mest kendte og elskede opera af dem alle. Solister var her Schannie Hansen og Ernst Hørlück fra korets egne rækker.
 Koret sang også et par numre fra den danske opera "Spanske Studenter" fra 1883 af P.E. Lange-Müller. Eftersom denne opera kun har været opført en enkelt gang siden 1800-tallet (i 1993 på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus), er der ikke så mange, der kender den - lige som Lange-Müller jo er bedst kendt for sine vidunderlige danske romancer.
 Men musikken i denne opera er lyrisk smuk, vekslende med munter og medrivende, og komponisten kan nok takke en halvdårlig libretto for, at værket ikke er blevet mere opført gennem årene, end tilfældet er.
 Tilhørerne i Øster Hurup og Als fik i alt fald mulighed for at opleve musik, der kun er blevet opført få gange i løbet af de 130 år, det har på bagen - og det er jo ikke så ofte, det sker.
 Lili Olesen, der akkompagnerede koret i Mozarts 'Requiem' i påsken 2013, spillede igen de vanskelige og flotte klaversatser.
 Koncerten i Als Kirke indgik i Mariagerfjord Festuge, som havde bevilget støtte til leje af det flygel, som Lili Olesen trakterede. I Øster Hurup er der ikke plads til et flygel, så dér måtte man 'nøjes' med kirkens eget klaver.
 
- - - - -
 fra påsken 2014:
 LANGFREDAG MED STABAT MATER:
 Lige nu arbejder koret på højtryk med Pergolesis 'Stabat Mater', som det skal opføre ved Langfredagsmesserne i kirkerne i Als kl. 16 og - som noget nyt - Visborg kl. 14. Disse højmesser afvikles som musikmesser, hvor Pergolesis musik veksler med oplæsning af tekster ved sognepræst Marie Petersen.
 'Stabat Mater' består af både kor-, ensemble- og solosatser, som alle fremføres af korets medlemmer, akkompagneret og ledet af korets daglige leder Troels Kold. Solister er Schannie Hansen, Sophia Høgh Rasmussen, Tina Kjeldgaard, Anette Baggre, Lene Kold, Ernst Hørlück og Benny Nielsen.
 Sideløbende med Stabat Mater arbejder koret med stoffet til forårskoncerterne i starten af maj, nemlig de berømte operakor. Gennem årene har koret opbygget et repertoire af de mest kendte og elskede operakor, og nu opfører koret så en 'opsamling' af dets tidligere opførte numre, plus et par nyindstuderinger. Lili Olesen, der akkompagnerede koret i Mozarts 'Requiem' i påsken 2013, spiller igen de vanskelige og flotte klaversatser.
 Koncerterne finder sted tirsdag den 6. maj i Øster Hurup Kirke og torsdag den 8. maj i Als Kirke, begge dage kl. 19.30.
 Koret skal også medvirke i arrangementet "Musik på Havnen", som finder sted fredag den 30. maj - her skal kommunens nye transportable scene indvies med musik på Øster Hurup Havn dagen lang, og koret skal starte festlighederne kl. 11 med at synge nogle af operakorene.
 
-----
 fra den lidt fjernere fortid:
 Korets første opgave i 2014 var, som traditionen byder, dets medvirken ved årets Kyndelmisse søndag den 2. februar, i år i Øster Hurup Kirke.
 Kirken fremstod smuk og stemningsfuld, udelukkende oplyst indvendigt med levende lys. Koret sang fire numre:'Kyndelmisse Salme', 'Nu mister mørket magten', 'Du, som har tændt millioner af stjerner' og Schuberts 'Ave Maria' (se under rubrikken 'repertoire siden 2008').
 
-------------
 fra starten af 2014:
 Så er årets julekoncerter blevet afviklet, både i Øster Hurup, Als og ... Nr. Kongerslev. Sidste år blev vores gæsteoptræden i Kongerslev Kirke aflyst p.g.a. snestorm, men i år blev den afviklet søndag den 8. december kl. 16. Kongerslevs dygtige Børne- og Ungdomskor sang det første kvarters tid, og så sang vi en halv time af vores julerepertoire.
 Koncerten i Als torsdag den 5. december blev kun med nød og næppe gennemført. Orkanen 'Bodil' raserede det ganske land, og vi var vist det eneste kulturelle arrangement, der blev gennemført i Nordjylland. Der var da også mange afbud fra korister, der bor langvejs fra, lige som der 'kun' var halv fuldt i kirken i modsætning til den normalt propfulde kirke. Men koncerten blev vellykket, så ingen fortrød vist, at de havde vovet sig ud i stormen.
 Nu er der så juleferie, og koret starter igen torsdag den 9. januar 2014.
 
- - - - - - - - - - -
 fra efteråret 2013:
Als-Øster Hurup Kirkekor hjemme igen
efter koncerttur til Krakow.
 Mandag aften den 21. oktober 2013 landede et træt, men opstemt kor i Aalborg Lufthavn efter tre begivenhedsrige dage i Krakow, den polske tidligere kongeby og kulturelle hovedstad.
 Tre intense dage med masser af musik og sang. Først en minikoncert 200 meter under jorden i en 900 år gammel saltmine, hvor der er udgravet en koncertsal - hvor alt er i salt, selv prismelysekronerne. Samme dag prøver på korets eget danske program i den store Peter og Paulus Kirke.
 Næste dag prøve på Musikhøjskolen, hvor Mozarts Requiem blev gennemprøvet med orkester (Krakowska Mloda Filharmonia, et fantastisk dygtigt ungdomsorkester), polske professionelle solister, et svensk og et polsk kor - og en fantastisk polsk dirigent, Tomasz Chmiel.
 Samme eftermiddag sang koret så sin egen koncert i Pater og Paulus Kirken, hvor 60-70 tilhørere hørte dansk romantisk musik og Carl Nielsen. Den danske konsul, der står i spidsen for Nordic House i Krakow, der var paraplyorganisation for arrangementet, var til stede, og han havde store roser til koret.
 Koncertens repertoire:
 På Sjølunds fagre sletter (Niels W. Gade)
Elverskud, prolog (Niels W. Gade)
Hyggelig, rolig (J.A. Gether)
Sig månen langsomt hæver (F. Matthison-Hansen)
Den skønne jordens sol gik ned (F. Matthison-Hansen)
Det er hvidt herude (Th. Laub)
Spurven sidder stum bag kvist (Th. Aagaard)
Fynsk Forår, prolog og Dansevisen
 - de fleste af numrene arrangeret for kor af korets daglige leder, Troels Kold
 
HØR KONCERTEN PÅ DETTE LINK (blokmarkér og højreklik):
 
www.dropbox.com/sh/y4q0l137n807710/yEkqdukV07
 
(privat optagelse)
 Efter en søndag, hvor koret fik tid til at se sig rundt i den solbeskinnede, smukke by, kom så turens højdepunkt om aftenen: Opførelsen af Mozarts Requiem i byens katedral, den kæmpestore og meget, meget smukke Maria Kirke. En propfyldt kirke, et sted mellem 700 og 900 mennesker, overværede en overordentligt vellykket koncert, hvor de tre kor, orkestret og solisterne smeltede sammen under dirigentens inspirerende direktion. At høre den guddommelige musik stige op under den store og meget høje kirkes hvælvinger blev en oplevelse, koret aldrig vil glemme.
 
HØR REQUIEM PÅ DETTE LINK (blokmarkér og højreklik):
 
www.dropbox.com/s/ye7gzi2zrb8f976/Requiem.wma
 (privat optagelse)
 
Vi har naturligvis søgt støtte til at nedbringe turens udgifter for det enkelte kormedlem, og ud over at begge menighedsrådene har bidraget til turen, har vi fået bevilget støtte fra Sparekassen Himmerlands Gavefond (5.000 kr.).
 Det er bemærkelsesværdigt, at dette er det eneste lokale tilskud til turen, vi har fået, hverken kommune, virksomheder eller fonds i lokalområdet har ønsket at støtte os. Men heldigvis har et par af de helt store, landsdækkende fonds bidraget, nemlig Augustinus Fonden (10.000 kr.) og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (ikke mindre end 35.000 kr.!). Det enkelte kormedlem betaler dog størstedelen af udgifterne til turen selv.
  På trods af turen til Krakow forsømmer koret dog ikke de hjemlige kirker, så det medvirkede som altid ved Alle Helgen gudstjenesterne i begge kirker søndag den 3. november. Også ved det traditionelle kortræf i Hadsund Grænseforening onsdag den 30/10 mødte vi op, så det har været tre intense kor-uger.
 Og så er der jo julekoncerterne, der i år finder sted onsdag den 4. december i Øster Hurup Kirke og torsdag den 5. december i Als Kirke - begge dage kl. 19.30. En halv time af julekoncerternes repertoire gentager koret i Nr. Kongerslev Kirke søndag den 8/12 kl. 16, hvor også det lokale børne- og ungdomskor synger.
 Men derefter er der så 'kun' den årlige julefest tilbage i 2013!
 
- - - - - - - - -
 Den 5. og 7. maj 2013 afholdt vi vores traditionelle forårskoncerter i begge kirker - ud over nogle danske sange og et uddrag af Mozarts "Requiem", som vi også sang påskedag, var hovedindslaget hele FYNSK FORÅR af Carl Nielsen. Denne charmerende og muntre 'lyriske humoreske', som komponisten selv kaldte værket, fortæller om folk og godtfolk på Fyn i 1920'erne - men kunne lige så godt omhandle folk i Himmerland. Musikken er umiddelbar og let tilgængelig
- for tilhørerne, men ikke så nem at synge, som den lyder!
 Opførelsen vakte stor begejstring og fik publikum (i Als Kirke over 150) til at forlade kirken i højt forårshumør.
 Solistpartierne blev sunget af Schannie Hansen (sopran), Ernst Hørlück (tenor) og Benny Nielsen (bas). Ved klaveret sad - både til Requiem og Fynsk Forår - Lili Olesen.
 
- - - - - - -
Påskedag, den 31. marts, medvirkede koret ved de to påskehøjmesser i begge kirker, som var tilrettelagt som musikmesser. Vi opførte hele første del af Mozarts "Requiem", det vidunderlige værk, som Mozart skrev på sit dødsleje, og som lige siden har været opført utallige gange over hele verden. Værket er komponeret over de latinske tekster i den katolske dødsmesse, og det rummer såvel knugende, sorgfuld og melankolsk stemning som dramatik, glæde og ikke mindst forløsning. Vi runder påskemesserne af med "Ave verum", også af Mozart, også et korværk på latin, som ofte bruges som afrunding på Requiets mange led.
 Requiet blev sunget i fem dele, afbrudt af Ibens Brejner Højgaards oplæsning af Langfredagstekster og påskeevanggeliet. Tekst og musik førte således menigheden gennem sorgen og smerten frem mod frelsen og forløsningen.
  Sideløbende med arbejdet på påskemusikken, har vi arbejdet med dens (næsten) diamentrale modsætning, nemlig Carl Nielsen 'lyriske humoreske', som han selv kaldte den, "Fynsk Forår", som vi opfører ved forårskoncerterne den 5. maj i Øster Hurup og den 7. maj i Als.
 Det er en kantate for kor, soli og orkester (lige som "Elverskud" sidste forår), her med klaverledsagelse, og er et helt igennem muntert værk, der beskriver livet blandt det fynske godtfolk til hverdag og fest. Om livet på den grønne ø, om den blinde spillemand med piben og flasken, om Sofie, der nok er en bitte svær, men en forstandig pige og om livsglæde og dans i sommernatten, der som bekendt er de fynske pigers egen.
 De fleste kender sangen "Den milde dag er lys og lang", som er fra "Fynsk Forår" - og sådan er musikken hele vejen igennem!
 Solisterne hentes som sædvanligt fra korets egne rækker, og programmet suppleres med danske forårs- og sommersange.
 I forbindelse med både Påskedags opførelser af Mozarts "Requiem" og opførelserne i maj af "Fynsk Forår", er det lykkedes at få pianisten Lili Olesen til at spille til. Det er dejligt, at de krævende klaversatser, som er såkaldte transskriptioner af symfoniorkester-satser, således er i gode hænder.
 Man kan se, hvad koret har sunget ved koncerter og tjenester i de seneste godt fire år ved at klikke på 'Repertoire siden 2008' - men her følger et tilbageblik på den nærmeste fortid:
 Vi deltog i Kyndelmisse i Als Kirke søndag den 3. februar 2013. Den stemningsfulde lys-messe, en tradition der blev indført i sognene af Iben Brejner Højgaard, samlede over firs mennesker, der nød det skønne kirkerum, der blev oplyst af stearinlys, som trådte mere og mere i karakter, efterhånden som det blev mørkere. Ikke mindst lysene i våbenhusets nicher skabte en fortryllet stemning.
 Koret sang dels 'Det er hvidt herude', i et meget udarbejdet arrangement af dets leder. Det var første gang, korets sang denne version a capella. Koret sang også et helt nyt arrangement af 'Spurven sidder stum bag kvist', også arrangeret af korlederen. 'Du, som har tændt millioner af stjerner' blev sunget afvekslende med tekstlæsninger af Iben Brejner Højgaard, og endelig sang koret Schuberts 'Ave Maria' som extroitus.
 
- - - - -
fra 2012: 
Sidst på året 2012 afholdt koret sine julekoncerter, den 5. december i Øster Hurup Kirke og den 6. december i Als Kirke. Vi indledte med julesange og -salmer (se 'Repertoire siden 2008'), men koncerternes hovedpunkt var en halv times uddrag af Händels oratorium "Messias". Vekselvirkningen mellem de store (og meget krævende) korsatser og de sarte, smukke solistindslag, fungerede fint, og selv de sværeste passager nåede at blive lært og afleveret med overbevisning. Publikum kvitterede med et stort bifald, men ekstranumre kan man ikke gi' efter 'Halleluja'koret'!
 Fredagen inden disse koncerter, den 30. november kl. 19, sang vi hele julekoncert-repertoiret i Hadsund Butikscenter. Hadsund Handel havde inviteret os, og vi fandt et godt sted oppe på første sal, hvor vi kunne stå og synge relativt uforstyrret, mens folk nede 'i stuen' kunne komme og gå - og spise æbleskiver og drikke gløgg, mens de stod og lyttede til os nogle minutter (nogle i adskillige minutter).
 
Det var en speciel oplevelse, men sjovt at synge under så forskellige omstændigheder, som vi hen ad vejen får afprøvet.
 
Vi skulle have gentaget Messias-delen af koncerten i Sdr. Kongerskev Kirke søndag den 9. december om eftermiddagen, men et voldsomt snefald satte en stopper for de planer. Koncerten blev aflyst, men som trøst er vi allerede blevet inviteret derop til næste jul!
 
Nu holder koret juleferie indtil den 10. januar 2013, hvor vi går i gang med Mozarts "Requiem" - et værk, vi tidligere har sunget brudstykker af, og nu er tiden kommet til at indstudere hele første del!
 
Læs om det øvrige efterår og foråret 2012 nedenfor.
 
-----
 
Efter et begivenhedsrigt forår, som kulminerede med de to samlede opførelser af Niels W. Gades dramatiske kantate "Elverskud" (se nedenfor), er vi nu gået i gang med efterårs sæsonen. Den er - som traditionen byder - startet med brask og bram, nemlig en enkelt prøve og så til Fruerlund!
 
Sensommeren blev nemlig som sædvanligt markeret med den traditionelle friluftsgudstjeneste i Fruerlund Parken, hvor fire sogne og tre præster arbejder sammen - og koret sang fire flerstemmige salmer (se "Repertoire siden 2008"), også i år med Kjeld de Hemmer på trompet ved vores side.
 
Aftenen blev en stor succes, og over 200 (!) mennesker var mødt op.
 
Nu er arbejdet med efterårets store projekt så gået i gang: Til vores julekoncerter vil vi opføre en halv times uddrag af Händels "Messias", et af korrepertoirets helt store udfordringer - og et af de mest elskede juleværker overhovedet. Det bliver meget spændende at arbejde med et så helt anderledes repertoire end Gades romantiske tonesprog.
 
Vores julekoncerter finder i år sted onsdag den 5. december kl. 19.30 i Øster Hurup Kirke - og koncerten gentages i Als Kirke dagen efter, torsdag den 6. december, også kl. 19.30
 
Uden musik fra romantikken bliver efteråret selvfølgelig ikke - vi har genoptaget arbejdet med Mathisson-Hansens fede, senromantiske sange, bearbejdet for kor af undertegnede. Tre af dem skal vi synge på et AOF-stævne i Aalborg Kultur- og Kongrescenter i oktober.
 
Vi skal naturligvis også synge i vores egne kirker, til høst og Alle Helgen - og efter høstgudstjenesten i Øster Hurup den 7. oktober, drager vi, sammen med Iben Brejner Højgaard, vores sognepræst, til hendes 'fødekirke' i Vester Assels på Mors og fejrer høstgudstjeneste dér - hvorefter vi tager med i forsamlingshuset og giver nogle numre!
 
Vi skal selvfølgelig også deltage i det ¨årlige kortræf i Hadsund den 24. oktober, hvor 5-6 kor fra egnen mødes og synger for hinanden. Så der bliver nok at se til under de ugentlige korprøver i menighedshuset!
 
Se nedenfor mere om foråret - og på gensyn, enten til korprøver eller til vores koncerter eller gudstjenester.
 
- - - - -
 
 
Foråret 2012 har formet sig således for koret: Første opgave var Kyndelmisse i Øster Hurup Kirke den 2. februar. Med stearinlys - som var placeret overalt i kirken, i vinduerne, på orgelpulpituret og foran alteret - som eneste lyskilde vekslede tekstoplæsning v. Iben Brejner Højgaard med korsatser, som blev delt op i et eller få vers ad gangen. Det var salmer som "Her vil ties, her vil bies" og "Nu mister mørket magten", koret sang mellem oplæsningerne.
 
Stearinlysenes skær blev - mens koret sang - suppleret med korets nyanskaffede nodelamper. De sættes på nodemappen med en 'klemme' og kaster så et svagt lys ned over nodesiden - og ødelægger således ikke den intime, tætte stemning mens koret synger.
 
Næste opgave blev planlagt med kort varsel: indsættelsen af vores nye sognepræst, Mette Tved Hansen, søndag den 26. februar i Als Kirke. Mette er ansat som sognepræst med 25% ansættelse i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg sogne, så hun fremover supplerer både Iben Brejner Højgaard og Finn Carpentier.
 
Ved indsættelsen sang koret "Ave Maria" af Schubert (ikke at forveksle med det "Ave Maria" af Gounod og Bach, koret tidligere har sunget) og "Lover den Herre" i et korarrangement over "Festligt præludium over Lover den Herre", skrevet for orgel af Niels W. Gade. Med indsættelsestale af provsten og næsten fyldt kirke håber vi, at Mette Tved Hansen følte sig godt modtaget i vores sogne (som Als Kirke repræsenterede i dagens anledning).
 
Påsken 2012 blev en højtid med mere musik end sædvanligt - Skærtorsdag besøgte CoMa-kvartetten begge kirker og spillede Haydns strygekvartet op. 51, vekslende med tekstoplæsninger ved Iben Brejner Højgaard - og Påskedag medvirkede koret ved højmesserne i begge kirker.
 
Koret sang den gamle førreformatoriske 'leise', processionssalmen 'Krist stod op af døde', 'Ave Maria' af Schubert og endelig 'Påskekoret' fra Mascagnis opera 'Cavalleria Rusticana'. Ikke mindst sidstnævnte er en stor sag, syv et halvt minut med stor, monumental romantisk kormusik.
 
Selv om der var påskeafbud fra ikke mindre end otte kormedlemmer, blev de tre - meget forskellige - korværker opført med stort overskud - det er meget tilfredsstillende, at koret er blevet så stort (35 medlemmer), at det kan 'tåle' så mange afbud og alligevel 'levere varen'.
 
Der var vældig god opbakning fra menighederne til alle påskehøjmesserne - Skærtorsdag kom der over 50 i Als og 25 i Øster Hurup, Påskedag var tallene 55 i Als - og ikke mindre end 105 i Øster Hurup! Her var to dåbsfølger godt medvirkende til, at de sidste skulle presses ind på klapstole i de yderste kroge - det gav en stemning som juleaften og skabte en god og festlig ramme om påskemessen.
 
Forårets sidste koropgave var de traditionelle forårskoncerter - som i år ikke var så traditionelle endda! Vi opførte nemlig tirsdag den 8. maj i Øster Hurup Kirke og torsdag den 10. maj i Als Kirke (begge steder kl. 19.30) Elverskud af Niels W. Gade - denne gang hele værket og i begge kirker!
 
I efteråret sang vi som bekendt de to tredjedele af værket i Als Kirke i forbindelse med 'Spil dansk dagen' i oktober. Det fik vi så god og positiv respons på, at vi besluttede at indstudere resten af værket og opføre det samlet ved disse to lejligheder.
 
"Elverskud" er fra Niels W. Gades hånd skrevet for kor, soli og orkester - men som det ofte er tilfældet, opførte vi værket med klaverledsagelse i stedet for orkester (som der heller ikke ville være plads til i kirkerne!).
 
Heldigvis blev koncertprojektet blevet støttet af Mariagerfjord Festuge, som koncerterne indgik i. Så der blev råd til at leje et rigtigt klaver, som erstatning for vores eget el-klaver, til koncerten i Øster Hurup Kirke (hvor der ikke en gang er plads til et flygel, når koret på 35 mand helst også skal være der!) - og et koncertflygel til opførelsen i Als Kirke. Vi er meget glade for denne støtte fra Festugen, hvilket vi tager som et skulderklap og en anerkendelse af vores aktiviteter her ved Østkysten.
 
Handlingen i "Elverskud" er hentet i de gamle danske folkeviser og -sagn: Hr. Oluf rider så vide om land aftenen før sit bryllup under påskud af at ville invitere de sidste bryllupsgæster. Men han er splittet mellem sine følelser for sin unge, lyse brud med de blå øjne - og sine længsler efter den dristige ukendte med det kulsorte hår. Ved Elverhøj møder han Elverkongens datter, hvilket i folkeviserne og -sagnene resulterede i, at hr. Oluf først vendte hjem, efter at 100 år var gået, hvorfor ingen ville kendes ved ham.
 
I Niels W. Gades version når hr. Oluf dog hjem i tide til sit bryllup, men kun for at segne død om for fødderne af sin skrækslagne mor og de forvirrede bryllupsgæster.
 
Lige som sidst kom pianisten Karina Brix Andersen og spillede 'orkesterpartituret' (læs mere om hende på www.karinabrixandersen.dk), opførelserne blev dirigeret af korets daglige leder Troels Kold, og solistpartierne blev sunget af medlemmer fra koret: Hr. Olufs store parti af tenoren Ernst Hørlück, Moderen af mezzosopranen Lene Kold, og Elverkongens Døtre af sopranerne Sophia Høgh Rasmussen, Schannie Hansen og Malene Hansen.